Deflab – Tech event Defensie

Op donderdag 7 maart gingen we naar het Nationaal Militair Museum voor DEFLAB, voor een inkijk in de nieuwste militaire innovaties op het gebied van techniek en ICT. ‘s Ochtends hebben we het museum zelf bezocht en ‘s middags was er een programma waarbij er militairen van de verschillende krijgsmachten aan het woord waren over techniek en ICT binnen hun beroep.

We willen Defensie hartelijk bedanken voor het sponsoren en organiseren van deze dag!